Skip to main content

Privacyverklaring Nonstop Training

Nonstop Training PT, gevestigd aan de Kwadijkerkoogweg 14L, 1442LA Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per e-mail op: info@nonstoptraining.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Nonstop Training PT verwerkt persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW-gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Contactgegevens via een app en onze administratie
• IBAN
• Medische verklaringen

Doel van de gegevensverwerking
Nonstop Training PT verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandeling van betalingen
• Communicatie met klanten ter uitvoering van onze dienstverlening
• Levering van goederen en diensten

We analyseren ook het gedrag van bezoekers op onze website om deze te verbeteren en ons aanbod te optimaliseren. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens indien wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nonstop Training PT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor individuen.

Gebruik van computerprogramma’s of -systemen
Wij maken gebruik van het computerprogramma Virtuagym voor online coaching en de uitvoering van ons dienstenpakket.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken enkel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Privacyverklaring Nonstop Training PT

Uw rechten
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar
info@nonstoptraining.nl. Voor de verificatie van uw identiteit kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zijn afgeschermd. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er indicaties zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nonstoptraining.nl.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gedurende de periode dat u klant bij ons bent en zolang het nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, bewaren wij uw gegevens zoals eerder opgesomd.